ON Banner Security

Beveiliging en privacy

Voldoen aan de Supply Chain Act

OMNINET LkSG einhalten 740x520

Heeft u meer dan 3.000 werknemers en moet u sinds begin 2023 voldoen aan de eisen van de Supply Chain Act?

Heeft u meer dan 1.000 werknemers en moet u vanaf begin 2024 voldoen aan de eisen van de Supply Chain Act?

Bent u een directe leverancier en moet u sinds begin 2023 aan de LkSG-eisen voldoen?

De wet betreffende de zorgvuldigheidseisen van ondernemingen in leveringsketens (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG) of kortweg Supply Chain Act verplicht ondernemingen de zorgvuldigheidseisen inzake mensenrechten en milieu binnen hun leveringsketen op passende wijze te analyseren en hun risico's te beoordelen. Het toepassingsgebied van de Supply Chain Act omvat over het algemeen ondernemingen die hun hoofdkantoor, hoofdvestiging, administratieve zetel of statutaire zetel in Duitsland hebben. Zowel ondernemingen uit de particuliere sector als overheidsbedrijven vallen onder de wet. De wet vereist regelmatige proactieve analyses en een passende aanpak van risico's in de eigen bedrijfssector en bij directe leveranciers (leveranciers met wie een contractuele relatie bestaat). De Supply Chain Act voorziet in zware boetes en sancties indien de in de wet vastgestelde zorgvuldigheidseisen niet worden nageleefd.

De vijf kernelementen van de zorgvuldigheidseisen

Nationaal Actieplan Ondernemingen en Mensenrechten (NAP)

Erkenning van
verantwoordelijkheid

Het identificeren van
risico's

Het minimaliseren van
risico's

Informeren
& rapportage

Het vergemakkelijken van
klachten

Hiervan afgeleid voor de Supply Chain Act
Opzetten van een (redelijk) risk management system
Afgifte van een beleidsverklaring               
Vaststelling van een klachtenprocedure             
Aanwijzing van een verantwoordelijke persoon of personen binnen de onderneming
Vaststelling van preventieve maatregelen                                            
Implementatie van eisen met betrekking tot risico's bij leveranciers
Het uitvoeren van structuren en regelmatige (redelijke) risicoanalyses
Corrigerende maatregelen nemen                                                                      
Audit-proof documentering en rapportage                                                                    

Supply Chain Act verplichtingen implementeren met compliance software

OMNINET LkSG GRC MUS 740x430

Aangenomen mag worden dat ook kleinere en middelgrote ondernemingen in of buiten Duitsland met de Duitse verplichtingen te maken zullen krijgen. Instellingen waarop de Supply Chain Act van toepassing is, zullen de eisen ervan via contractuele bepalingen doorgeven aan hun leveranciers. Als een van de belangrijkste preventieve maatregelen vereist de Supply Chain Act expliciet dat directe leveranciers voldoen aan de verwachtingen van de onderneming op het gebied van mensenrechten en milieu en deze op hun beurt in hun gehele toeleveringsketen aanspreken. In geval van substantiële aanwijzingen strekt de verplichting zich ook uit tot indirecte leveranciers (de zogenaamde cause-related due diligence).

Met het OMNITRACKER Governance, Risk and Compliance Center, voldoet u eenvoudig en met weinig moeite aan uw Supply Chain Act-verplichtingen. De afzonderlijke modules helpen u om de eisen van de Supply Chain Act op een gestructureerde manier te implementeren.

GRC-Tool GRC Center 370x250

OMNITRACKER GRC Center als softwareoplossing om te voldoen aan de Supply Chain Act

  • Definiëren van verantwoordelijkheden
  • Implementatie van een risicobeheerfunctie voor gestructureerde risicoanalyses van leveranciers
  • Anoniem meldingskanaal voor klachtenprocedures
  • Documentatie, contract- en documentbeheer
  • Definitie van preventieve maatregelen en corrigerende acties
  • Toezichtmaatregelen, sociale en milieuaudits met geautomatiseerde rapportage

Moet u binnen uw bedrijfsprocessen voldoen aan de verplichtingen van de Supply Chain Act?

Contacteer ons nu!

Uw voordelen met onze Supply Chain Act software

Onze GRC-oplossing helpt u te voldoen aan alle eisen van de Supply Chain Act
GRC Center LkGS 4er Raster 270x200 Kopie Vorteil Lieferanten bewerten

Leveranciers beoordelen

GRC Center LkGS 4er Raster 270x200 Kopie Vorteil Risiken erfassen

Risico's identificeren, beoordelen en beheren

GRC Center LkGS 4er Raster 270x200 Kopie Vorteil Meldeverfahren

Een veilige rapportageprocedure opstellen

GRC Center LkGS 4er Raster 270x200 Kopie Vorteil Massnahmen

Maatregelen implementeren

Werken met GRC-software | OMNITRACKER GRC Center

GRC Center LkGS One Solution 540x400

De Supply Chain Act maakt het noodzakelijk dat u de verantwoordelijkheden voor de risicoanalyses van alle bedrijfsonderdelen vastlegt. Voor alle leveranciers in elke business area moeten vervolgens regelmatig risico- en effectiviteitsbeoordelingen plaatsvinden. Uit de specifieke assessments en de bijbehorende controls worden vervolgens, indien nodig, maatregelen afgeleid.

GRC software biedt hands-on ondersteuning bij het voldoen aan de Supply Chain Act door:

  • leveranciersbeoordelingen op het vereiste detailniveau worden uitgevoerd,
  • alle inspanningen op een audit-proof manier kunnen worden geverifieerd, en
  • bij overtredingen binnen uw supply chain snel maatregelen worden geïnitieerd.

U kunt deze stappen al in het OMNITRACKER GRC Center implementeren en heeft geen andere tool in uw bedrijf nodig. U bespaart extra investeringskosten voor nieuwe software en heeft toegang tot een centrale database. Bovendien vervallen set-up- en trainingstijden. Gebruik één GRC-oplossing voor al uw Supply Chain Act en andere compliance bedrijfsprocessen.

Ontvang uw gratis demoversie van onze GRC-software

Kom meer te weten over onze branche-onafhankelijke alles-in-één softwareoplossing en test het OMNITRACKER Governance, Risk en Compliance Center online in onze demoruimte.

Wij bieden u de mogelijkheid om OMNITRACKER en de bijbehorende toepassingen en componenten te leren kennen. U kunt zelf de gewenste toepassingen selecteren. Met beschrijvende video's tonen wij u de eerste stappen. Op verzoek leiden wij u ook graag persoonlijk door onze GRC-oplossing. Het enige wat u nodig heeft is toegang tot het internet, een lokale installatie is niet nodig.

Ontvang uw gratis demo versie.

Talrijke toepassingsmogelijkheden en relevante informatie van onze GRC-oplossing

Compliance software en ESG

Of het nu gaat om de EU taxonomie, de Supply Chain Act, of gewoon de wens van de consument: Het transparant aantonen van duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor duizenden bedrijven in alle sectoren. Compliance software helpt om gestructureerd om te gaan met ESG-criteria en de resultaten te documenteren.

Article about compliance software

Talrijke toepassingsmogelijkheden en relevante informatie over onze GRC-oplossing

Auditsoftware vereenvoudigt het kostbare, tijdrovende en complexe audit- en complianceproces. Maar voor wie is een speciale audittool geschikt? En in welke behoeften voorziet het? Een overzicht van alles wat belangrijk is over auditsoftware.

Article about audit software

Bescherming van klokkenluiders

Als gevolg van de EU-richtlijn hebben deze zogenaamde "klokkenluiders" speciale bescherming nodig en moeten zij worden aangemoedigd om dergelijke schendingen te melden - zonder angst voor directe of indirecte represailles. Tegen deze achtergrond heeft de Europese Unie in 2019 de richtlijn inzake de bescherming van klokkenluiders uitgevaardigd.

Article about the EU Directive