OMNITRACKER Task Management 3840x1060 Task Management Tool Software Aufgaben organisieren

Task Management

Taken efficiënt plannen en omzetten

Bewaar het overzicht over alle taken, zelfs voor complexe projecten en verspreide teams. Met OMNITRACKER Task Management kunt u de taken binnen uw organisatie efficiënt beheren, coördineren en bewaken. De applicatie wordt naadloos in uw ondernemingsprocessen en andere OMNITRACKER-applicaties geïntegreerd en maakt het complete taakbeheer eenvoudiger, ongeacht soort taak of organisatie.

Opgaven binnen de werkgroepen beheren en bewaken

 • Planning
 • Beheer
 • Toezicht

 Contact opnemen

OMNITRACKER Task Management: Uw belangrijkste voordelen

Efficiënt taakpakketten

 • Creëren, bewerken en bewaken van taken
 • Delegeren van taken
 • Prioriteitenstelling en categorisering
 • Definitie van automatische escalaties
 • Definitie van taakpakketten
 • Definitie van voorbeelden voor taken en taakpakketten

Snel overzicht

 • Eenvoudige status- en termijnbewaking
 • Overzichtelijke statusweergaven van eigen en gedelegeerde taken
 • Transparantie door rapporten, views en lay-outs

Beproefd rechtenconcept

 • Gedetailleerde definitie van de verantwoordelijken, deelnemers en bevoegden
 • Volledig configureerbare rechten
 • Exacte definitie van zichtbaarheden

Volledige integratie

 • Volledige integratie met andere OMNITRACKER-applicaties
 • Integratie in Microsoft® Outlook®