ON Banner Monitoring

Indicator overzicht

Houd de belangrijkste indicatoren van uw processen in de gaten

Wilt u in één oogopslag de belangrijkste indicatoren van uw processen zien?

Wilt u procesoverkoepelende KPI Cockpit Controls?

Wilt u vooraf geconfigureerde KPI’s die u zelf kunt aanpassen?

Als competente manager hebt u indicatoren van uw bedrijfsprocessen en organisatorische eenheden nodig in een zinvolle en levendige weergave om uw zoektocht naar efficiëntie en kostenoptimalisatie te ondersteunen. OMNILYTICS is een krachtige en veelzijdige tool waarmee u KPI’s kunt aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften. Kies uit verschillende weergavetypes en bepaal de omvang van de te evalueren bedrijfsprocessen.

Onze oplossing voor u

OMNITRACKER KPI Cockpit maken het eenvoudig om op een configureerbare manier aantrekkelijke en zinvolle proces-KPI’s te creëren.

KPI Cockpit bedieningen

Elke OMNITRACKER toepassing kan uitgerust worden met configureerbare KPI Cockpit. Interactieve diagrammen geven in real time informatie over de processen.

Bruikbaarheid van KPI’s

Niet alleen in rapporten is het mogelijk KPI meetgegevens te gebruiken, het is ook mogelijk deze grafisch te visualiseren in OMNITRACKER. Er zijn verschillende visualisatie-elementen beschikbaar, die u ondersteunen bij het bijhouden van de kwaliteit van eventuele processen.

Visualisatie van KPI’s

Alle gegevensbronnen kunnen in OMNILYTICS worden geïntegreerd. U kunt de centrale database van uw procesplatform, inclusief aangesloten systemen van derden - ongeacht de fabrikant - gebruiken voor datamodellering, evaluatie en visualisatie van uw KPI's.

Het analyse-instrument : OMNILYTICS

Als het gaat om data analytics, komt echte toegevoegde waarde alleen van de juiste strategie bij het selecteren en interpreteren van uw gegevens. In het ideale geval koppelt u relevante informatie over verschillende afdelingen en processen heen en weet u van tevoren hoe u mogelijke resultaten moet interpreteren.

Naast BI-knowhow is voor de gestructureerde implementatie een flexibele softwareoplossing nodig om uit de massa van uw gegevens de voor de besluitvorming cruciale gegevens te selecteren, deze voortdurend op te halen en de verkregen informatie op een aantrekkelijke en duidelijke manier te presenteren.

 

Meer weten over OMNILYTICS

Business Intelligence door OMNINET

Verstrekt uitvoerige gegevensevaluatie en analyse van bedrijfskerncijfers

Ontdek verschillende manieren om uw gegevens te evalueren en duidelijk te presenteren: voorgedefinieerde of zelfgemaakte rapporten, verschillende KPI representaties, dashboards, definieerbare database views of datawarehouse evaluaties. Met OMNITRACKER Business Intelligence heeft u altijd toegang tot de laatste bedrijfsgegevens voor uw beslissingen. Zo kunt u uw evaluaties altijd aanpassen aan uw behoeften.

Data begrijpen als een waardevol product met Business Intelligence.

 

 Download flyer

OMNITRACKER maakt processen overzichtelijker en eenvoudiger