OMNITRACKER Low Code 1920x330

Low Code

Low-code elementen in OMNITRACKER: configureren in plaats van programmeren

Wat zijn de kenmerken van een low-code platform?

Aufbau OMNITRACKER allgemein

In low-code ontwikkelplatforms kunt u zelf softwareproducten ontwikkelen met behulp van visuele applicatie ontwerptools en andere grafische modelleringstechnieken. Met behulp van een uitgebreide digitale toolset kunt u regelgebaseerde taken, formulieren, data query's en procesontwerpen maken in een grafische gebruikersinterface met minimale handmatige invoer van code. Het resultaat is een maximale tijdsbesparing bij het ontwikkelen en aanpassen van uw applicaties. 

Deze eenvoudig aanpasbare softwareomgeving maakt het mogelijk om experts van gespecialiseerde afdelingen met weinig programmeerervaring te betrekken bij de ontwikkeling van applicaties. Dit verbetert de communicatie, maakt innovatie mogelijk en verkort de implementatietijden voor het ontwikkelen van softwareproducten.

Voordelen van software met low-code elementen

Korte ontwikkelingstijd

Zelfs "niet-programmeurs" (zogenaamde citizen developers) van gespecialiseerde afdelingen kunnen deelnemen aan het ontwerp van de applicatie.

  • Templates en geprefabriceerde softwaremodules versnellen de ontwikkeling.
  • Kortere time-to-market
  • Ontwikkeling vindt vaak parallel plaats met het opstellen van specificaties
  • Betere uitwisseling tussen ontwikkelingsteams en bedrijfsafdelingen/eindgebruikers

Lage project kosten

De kortere communicatieketen leidt tot snellere resultaten en minder feedback-loops. 

  • Geen of weinig externe diensten nodig
  • De werklast van zeer gespecialiseerde ontwikkelaars wordt verminderd
  • Steile leercurve voor configuratie vergeleken met traditioneel programmeren

Hoge kwaliteitsnormen

Gecontroleerde ontwikkeling vindt rechtstreeks in OMNITRACKER plaats.

  • Hergebruik van geteste en compatibele modules
  • Voorgedefinieerde software componenten met geoptimaliseerde beveiliging en performance
  • Uniforme centrale datamodellen op de achtergrond, gedeeld door alle ontwikkelingen

Test de OMNITRACKER software en ontdek de low-code functionaliteiten.

OMNITRACKER Demo Room

Eenvoudige en gecontroleerde software customizing dankzij low-code elementen

Alle OMNITRACKER applicaties kunnen out of the box worden gebruikt, wat de start en de implementatie van de tool vereenvoudigt. Tegelijkertijd kunt u aanpassingen of extra OMNITRACKER applicaties gebruiken om de functionaliteit van uw totale systeem specifiek uit te breiden. Het merendeel van de configuraties gebeurt zonder manueel geproduceerde code. Alle aanpassingen van de tools vinden plaats in het administratiegedeelte. De front-end gebruikersinterface van de persoonlijke werkruimte kan individueel worden aangepast.

Integriert icon v4

Modulair Ontwerp

Alle applicaties kunnen op dezelfde manier worden geconfigureerd. U profiteert niet alleen van de compatibiliteit van alle functies, maar ook van het feit dat u de opgedane know-how kunt gebruiken om alle functies te personaliseren.

Schnell2 icon v4

Quick Start

Alle OMNITRACKER applicaties zijn direct klaar voor gebruik en kunnen in uw bestaande OMNITRACKER systeem worden geïntegreerd. Wijzigingen worden globaal over het OMNITRACKER platform doorgevoerd waardoor het eenvoudig is om extra functionaliteit te implementere

Webformular icon

(Web) Form Editors

Alle (web)formulieren en dialoogvensters inclusief alle besturingselementen kunnen worden aangepast en uitgebreid. U kunt de (zichtbare) interface zelf ontwerpen, evenals data queries en de processen die op de achtergrond draaien.

Regeleditor icon

Rule Editors

Voor alle data query's, toegangen (lees- of schrijfrechten) en processen in het OMNITRACKER systeem kunt u regels definiëren waarvan de naleving in real time wordt gecontroleerd. Op regels gebaseerde acties kunnen bijvoorbeeld waarschuwingen of tijdslimieten zijn, escalaties, database-aanpassingen alsook verwerkingsstops in geval van budgetoverschrijdingen.

Scripteditor icon

Script Editors

OMNITRACKER biedt een geïntegreerde script editor om u te helpen bij het handmatig scripten. Bij het scripten profiteert u van automatische aanvullingen en foutdetecties, syntax highlighting, en herbruikbare code snippets.

Workfloweditor icon

Workflow Editors

Een centraal element in de digitalisering van bedrijfsprocessen is het modelleren van workflows. In een grafische gebruikersinterface definieert u alle noodzakelijke (tussen)stappen, evenals alle voorwaarden, afhankelijkheden, vervolgacties en escalaties. Opgemaakte en vrijgegeven workflows kunnen door andere afdelingen geheel of gedeeltelijk als template worden aangepast.

OMNILYTICS analyse- en business intelligence-software helpt u cruciale beslissingen te nemen met realtime dashboards en aangepaste rapportage.

Meer informatie over OMNILYTICS

Voer zelf uitgebreide softwareconfiguraties uit met weinig opleidingsinspanning

OMNITRACKER Trainings1 3 740x600

Word opgeleid tot een OMNITRACKER expert in ons trainingscentrum. Leer de basisconfiguratietaken in het administratieve gedeelte van OMNITRACKER zonder dat u daarvoor scripting- of programmeerkennis nodig heeft. Tegelijkertijd leert u hoe u zelf dagelijkse aanpassingen (herinrichten van processen, wijzigen en uitbreiden van formulieren, automatisch uitgevoerde acties, beheer van uw rechten en gebruikersgroepen) aan uw OMNITRACKER systeem kunt uitvoeren.

> Naar Basic Admin Training

Procesautomatisering: Maak en automatiseer eenvoudig workflows met BPMN

OMNITRACKER Low Code BPMN

In de geïntegreerde OMNITRACKER BPMN Modeler bouwt u uw workflows (digitale bedrijfsprocessen) zelf in een grafische gebruikersinterface met slechts enkele muisklikken en drag-and-drop acties. U maakt gebruik van de internationaal erkende modelleertaal BPMN (Business Process Model and Notation).

Dit betekent dat u procesmodellen uit andere systemen kunt importeren of gemaakte modellen (als templates) intern kunt hergebruiken. Gestandaardiseerde en individuele connectors naar systemen van derden zorgen voor de best mogelijke compatibiliteit. (Geautomatiseerde) acties in systemen van derden kunnen via deze koppeling worden aangestuurd.

Workflow-modellen die zijn gemaakt met BPMN kunnen eenvoudig worden geautomatiseerd, zelfs als het gaat om processen over afdelingen of locaties heen. Gestandaardiseerde technologieën zoals BPMN zijn hier enorm belangrijk om een goed functionerende interactie tussen verschillende systemen te garanderen, vooral als het gaat om wijd vertakte workflows. Dit is de enige manier om tot een efficiënte en betrouwbare automatisering te komen, resources te besparen en de doorlooptijden van diensten te verkorten.

> Naar BPMN

Software-ecosysteem: Minder tijd besteden door uitgebreide synergie-effecten

OMNITRACKER Low Code OMNITRACKER Cube

Met OMNITRACKER kunnen alle bedrijfsprocessen digitaal worden weergegeven, ongeacht de branche en bedrijfsgrootte. Dit geldt zowel voor overzichtelijke workflows als voor zeer complexe processen in bedrijfskritische bereiken van uw totale softwaresysteem.

Dankzij de uniforme configuratieomgeving profiteert u op lange termijn van de opgedane applicatiekennis, aangezien de aanpassingen voor alle OMNITRACKER applicaties op dezelfde manier worden uitgevoerd. Hierdoor kunt u op elk moment extra functies doelgericht integreren en bestaande workflows snel en met weinig manuele inspanningen aanpassen. Voor een optimale compatibiliteit en performance zijn alle applicaties en customizing tools optimaal op elkaar afgestemd.

Dankzij onze gegarandeerde releasecompatibiliteit profiteert u bovendien van investeringszekerheid op lange termijn. Na versie-updates van het OMNITRACKER platform blijven uw systeemaanpassingen intact.

> Naar OMNITRACKER