BI-Software Business Intelligence OMNILYTICS

Business Intelligence | BI

OMNILYTICS. De flexibele Business Intelligence-oplossing | BI

Op data gebaseerde beslissingen met OMNILYTICS

BI-Software rpt-pbi_performance-quality_en-web.png

Business Intelligence (BI) is de op IT gebaseerde visuele weergave van grote hoeveelheden gegevens en KPI's in realtime cockpits of via regelmatige rapporten. Het doel van deze evaluaties is snellere en betere managementbeslissingen te nemen en risico's in een vroeg stadium te identificeren. Dankzij deze gestructureerde analyses kunnen transformatieprocessen sneller verlopen, kunnen middelen worden bespaard en kan het potentieel optimaal worden benut.

OMNILYTICS vormt de brug tussen het Business Process Ecosystem OMNITRACKER en diverse BI-diensten, BI-modelleringsmethoden en exportformaten, bijv. interactieve dashboards en individueel ontworpen periodieke rapporten.

Big data wordt smart data

Met een goed doordachte Business Intelligence-oplossing behaalt u beslissende concurrentievoordelen. U herkent sneller de zwakke punten in uw workflows, en u kunt tijdig inspelen op markttrends. De initiële analyse van uw workflowarchitectuur vormt de basis van een doelgerichte Business Intelligence strategie. U profiteert pas optimaal als u uit de massa van uw gegevens de meest relevante gegevens kunt visualiseren en evalueren.

Wij ondersteunen u graag in alle fasen van uw Business Intelligence implementatie: van business analyse en voorbereiding van de specificatie via modellering en implementatie tot en met evaluatie en optimalisatie van uw BI-modellen.

OMNITRACKER OMNILYTICS Smart Data Factsheet740x554 OMNITRACKER OMNILYTICS Smart Data Factsheet740x554

Download onze factsheet en ontdek alles wat u moet weten over de alles-in-één BI-oplossing OMNILYTICS in een oogopslag.

Download Factsheet

Voordelen van de analytics software OMNILYTICS

De voordelen in een oogopslag:

 • Centrale database

 • Flexibele gebruiks- en licentiemodellen

 • Talrijke analyseformaten

 • Integratie van systemen van derden via connectoren

 • Gestructureerde en holistische documentatie

Business Intelligence OMNITRACKER BI Vorteile 1526x860

Als het om gegevensanalyses gaat, profiteert u pas echt als u de juiste strategie hanteert bij het selecteren en interpreteren van uw gegevens. Optimaal verbindt u relevante informatie over afdelingen en processen heen. Zo weet u op voorhand hoe u mogelijke resultaten moet interpreteren.

Voor een gestructureerde implementatie is - naast BI-expertise - een flexibele softwareoplossing nodig om uit de massa van uw data de beslissingskritische gegevens te selecteren, deze continu op te halen en de verkregen informatie op een aansprekende manier en overzichtelijk te presenteren.

Centrale gegevensbank voor holistische analyses

Om een volledig inzicht in het proces te krijgen, moeten periodieke prestatieanalyses plaatsvinden waarin bedrijfsgegevens van alle afdelingen worden opgenomen. Alle gegevensbronnen kunnen in OMNILYTICS worden geïntegreerd. U kunt de centrale database van uw process platform inclusief gekoppelde systemen van derden - onafhankelijk van de leverancier - gebruiken voor datamodellering, evaluatie en visualisatie van uw KPI's

On-premises, cloud of hybride licentiemodellen

Om over meer flexibiliteit te beschikken, kunt u kiezen hoe u uw gegevens beheert en ter beschikking stelt. Dankzij de integratiemogelijkheden in OMNILYTICS kunt u uw BI-modellen in uw bestaande systeemarchitectuur integreren en ze nadien gebruiken voor evaluaties en analyses vanaf om het even welk toestel.

Diverse analyseformaten en doelgroepspecifieke presentaties

Blijf flexibel met uw analytics-strategie en definieer alle rapportageparameters zelf. Elk teamlid en elke afdeling heeft toegang tot precies die informatie die ze nodig hebben - in een outputformaat dat individueel kan worden gedefinieerd. In de volgende stap vergemakkelijken deze gestructureerde gegevens van alle afdelingen evidence-based beslissingen op managementniveau.

Met een combinatie van real-time KPI's en langetermijngegevens genereert u meer transparantie en een beter begrip van processen voor alle betrokken partijen. Profiteer van meerdere analyse- en exportformaten (zoals Microsoft Power BI, Microsoft Excel, Microsoft Power BI Reporting Services) met geautomatiseerde, dynamische distributiemogelijkheden en gecontroleerde toegangs- en autorisatieconcepten.

Integreer systemen van derden met connectoren

Talrijke voorgedefinieerde connectoren ondersteunen u bij de uitbreiding van uw centrale database en zorgen voor de uitwisseling van informatie tussen uw core-systeem en systemen van derden. Deze uitbreidingsmogelijkheid en de algemene hoge schaalbaarheid van de BI-oplossing OMNILYTICS stellen u ook in staat uw BI-strategie uit te breiden met datamining en voorspellende analyse, wat meer geavanceerde en diepgaande evaluaties mogelijk maakt.

Meer transparantie dankzij beveiligde documentatie

Met OMNILYTICS kunt u de geleverde diensten verifieerbaar documenteren door regelmatig uw SLA-meetwaarden (Service Level Agreement) te genereren. Enerzijds kunt u op die manier intern nauwkeurige en transparante prestatie-evaluaties uitvoeren. Anderzijds kunnen geleverde diensten aan klanten beter worden getraceerd en gefactureerd. Tegelijkertijd kan aan de hand van betrouwbare documentatie worden nagegaan of de contractueel vastgelegde doelstellingen op het gebied van kwaliteit, beschikbaarheid en verwerkingssnelheid daadwerkelijk zijn bereikt.

Data begrijpen als een waardevol product met Business Intelligence.

 

 Download flyer

Uw modulaire BI-oplossing

OMNILYTICS BI Features Wabe2340

OMNILYTICS is een modulair opgebouwde alles-in-één oplossing voor eisen op het gebied van Business Intelligence, rapportage en analyse, gebaseerd op de BI-tools van de marktleider Microsoft®. Met de OMNILYTICS Data Factory Solution creëert u een centrale datapool die u voor al uw analyses kunt gebruiken. Met de OMNILYTICS Modeler creëert u datamodellen die de basis vormen van uw individuele dashboards en rapportages. OMNILYTICS BPMN helpt u om geautomatiseerde workflows beter te evalueren. De OMNILYTICS Library biedt beproefde BI-templates voor een efficiënte implementatie.

Met ons unieke en innovatieve consultingconcept, OMNILYTICS Services, ontwikkelen wij samen met u uw individuele BI-strategie. Daarom ondersteunen wij u bij het modelleren van uw gegevens en bouwen wij samen met u de noodzakelijke softwarearchitectuur. In een agile sprint-proces worden de projectdoelstellingen en de strategische aanpak gedefinieerd voordat de implementatie en evaluatie beginnen. Deze procedure houdt u flexibel en biedt u snelle en duurzame resultaten. Zo haalt u echt waarde uit uw data.

Perfecte match: OMNITRACKER & OMNILYTICS

Alle gegevensbronnen kunnen in OMNILYTICS worden geïntegreerd. Het is mogelijk om de centrale database van uw procesplatform inclusief gekoppelde systemen van derden - onafhankelijk van de leverancier - te gebruiken voor datamodellering, evaluatie en visualisatie van uw KPI's. Een OMNITRACKER integratie (inclusief alle OMNITRACKER applications) evenals data output direct in het Business Process Ecosystem OMNITRACKER is mogelijk. Alle BI-gegevens kunnen on-premises, via cloud en mobiel worden opgeslagen en geraadpleegd om onder andere prestatiecockpits, doelgroepspecifieke rapportages en periodiek gegenereerde rapporten voor de directie van de onderneming te creëren.

OMNILYTICS modules

OMNILYTICS Module BI-Tool WuerfelOS 740x370 klein

OMNILYTICS Modeler

Met de OMNILYTICS Modeler maakt u eenvoudig doelgroepgerichte BI-modellen als basis voor alle verdere analyses.

OMNILYTICS Module BI-Tool WuerfelOS 740x370 klein

OMNILYTICS Services

Onze OMNILYTICS-diensten omvatten een in de praktijk beproefd advies- en implementatieconcept voor gestructureerde geplande en agile uitgevoerde BI-projecten.

OMNILYTICS Module BI-Tool WuerfelOS 740x370 klein

OMNILYTICS BPMN

OMNILYTICS BPMN helpt u om geautomatiseerde workflows op een gestructureerde manier te evalueren en ze in detail te optimaliseren om het best mogelijke resultaat te creëren.

OMNILYTICS Module BI-Tool WuerfelOS 740x370 klein

OMNILYTICS Library

De OMNILYTICS Library is een bibliotheek van geteste templates voor BI-modellen. Zo kunt u snel aan de slag met uw BI-analyses.

OMNILYTICS Module BI-Tool WuerfelOS 740x370 klein

OMNILYTICS Data Factory Solution

De OMNILYTICS Data Factory Solution is een centrale datapool die u op elk moment ook mobiel kunt raadplegen voor alle analyses.

Wenst u meer informatie te ontvangen over de individuele BI-modules?

Contacteer ons!

De basis voor alle analyses: de OMNILYTICS Modeler

Met de gebruiksvriendelijke OMNILYTICS Modeler kunt u eenvoudig en overzichtelijk datamodellen creëren. Goed geplande en zinvol gestructureerde datamodellering is een voorwaarde voor alle volgende werkstappen van uw analytics projecten, inclusief visuele voorbereiding.

Gebruik de OMNILYTICS Modeler voor:

 • een effectieve modellering van uw gegevens.
 • een variabele vertaling van de inhoud van het analysemodel in verschillende talen.
 • een verifieerbare documentatie met versiebeheer.

U kunt OMNILYTICS Modeler uitbreiden met een integratie van verdere analysefunctionaliteiten. BI-modelconversies, d.w.z. de import/export van BI-modellen, kunnen tussen de verschillende types worden uitgevoerd. Bovendien is een integratie van metadata via zogenaamde connectors (b.v. BPMN en OMNITRACKER Database Viewsof via systemen van derden mogelijk. De OMNILYTICS Modeler biedt vereenvoudigde modellering en documentatie voor uw BI-analyses.

Download OMNILYTICS Modeler Flyer

Gedetailleerde kenmerken van de Business Intelligence-oplossing OMNILYTICS

Dankzij de integratie in het Business Process Ecosystem OMNITRACKER blijft u flexibel bij de implementatie van uw BI-strategie en bent u niet afhankelijk van systemen van derden. Zo vermindert u de inspanningen voor het onderhoud van uw databases.
BI Express features Out of the box library v2

Bibliotheek met out-of-the-box templates voor het eenvoudige creëren van BI-modellen

BI Express features Performance v2

Visuele verwerking van werkelijke/doel vergelijkingen om huidige prestaties en capaciteiten te evalueren

BI Express features Dashboards 02

Talrijke exportformaten waaronder de rechtstreekse weergave in OMNITRACKER

BI Express features Data Warehouse v2

Optioneel data warehouse om data uit verschillende bronnen en formaten centraal beschikbaar te maken

BI Express features Customize v5

Interactieve KPI cockpits om aan uw eisen te voldoen

BI Express features Rollen v2

Overweging van uw hiërarchische structuren en uw rol- en autorisatieconcept

Data begrijpen als een waardevol product

BI-Tool-OMNILYTICS Daten wertvolles Produkt 740x600

De gestructureerde en doelgroepspecifieke verstrekking van langetermijn- en real-timegegevens is van essentieel belang om op feiten gebaseerde beslissingen te kunnen nemen - zowel in de dagelijkse activiteiten als bij langetermijninvesteringen of strategische kwesties. Om relevante correlaties te kunnen herkennen en evalueren, moeten datasilo's, d.w.z. datasets die los van elkaar worden beschouwd, worden doorbroken.

Met een doelgerichte analytics-strategie stelt u beslissende concurrentievoordelen veilig en profiteert u van economische toekomstzekerheid op de lange termijn. Dankzij de efficiënte implementatie van OMNILYTICS in een agile BI-projectomgeving in combinatie met duurzame resultaten, wordt de return on investment (ROI) snel bereikt.

Agile BI-consulting met gegarandeerde resultaten na elke sprint

Bereik uw doelstellingen. Agile en smart.

Uw voordelen:

 • Geïntegreerde BI-consulting en -implementatie gecombineerd in een agile procesmodel
 • Transparante kosten en gedefinieerde scope van diensten
 • Snelle start en lage investeringskosten
 • Adviesdiensten ondersteund door een efficiënt, aanpasbaar en in de praktijk bewezen BI-analyseplatform
 • Toegang tot de know-how en ervaring van het volledige consulting team
OMNILYTICS BI Consulting BI-Software

Onze OMNILYTICS-diensten omvatten een door OMNINET ontwikkeld advies- en implementatieconcept voor de Business Intelligence-oplossing OMNILYTICS. Om een duidelijke communicatie te waarborgen, wordt aan het begin van het project een workshop gehouden, waarbij alle belanghebbenden worden betrokken en de specificaties worden gedocumenteerd. Op deze manier kunnen de eisen van het management, de afdelingen en, indien nodig, de ontwikkelaars worden verzameld, geëvalueerd en vervolgens als projectdoelen worden vastgesteld.

Bij ons gestandaardiseerde consultancyconcept is een uitgebreide bedrijfsanalyse van uw datastructuur essentieel. Processen en alle soorten gegevens (bijv. stamgegevens, verkoop- en bewakingsgegevens) worden kritisch bekeken, evenals technische of branchespecifieke KPI's of SLA-indicatoren. Tijdens deze stap is het bijzonder belangrijk om relevante afhankelijkheden en contexten te identificeren. Hoe succesvoller deze interpretatie tijdens de gegevensanalyse, hoe betekenisvoller uw latere rapporten zullen zijn.

Daarna worden de geselecteerde datasets gevisualiseerd, zodat ze snel en effectief kunnen worden gebruikt als basis voor besluitvorming. Daartoe werken onze analytics-experts samen met u aan de concrete presentatie van uw dashboards en andere outputformaten.

Download BI-Consulting-Factsheet

Wij geven u ook graag advies over uw (initiële) BI-strategie en ondersteunen u stap voor stap bij het analyseren van bestaande structuren.

Neem contact op met onze experts.

Naadloze interactie

ITSM Ticketing Systeem

Process Automation

OMNILYTICS kan ook worden geïntegreerd in systemen van derden om procesgegevens op een gestructureerde manier te analyseren en visueel voor te stellen.

Contacteer ons