ON Banner Security

Naleving van normen

Naleving van de bepalingen van het AVG / GDPR

GDPR Anonymization Center door OMNINET

Ondersteunt concepten voor het anonimiseren van persoonlijke gegevens

Met deze applicatie kunt u de ontvangen anonimiseringsverzoeken specifiek evalueren, controleren en uitvoeren. Het OMNITRACKER GDPR Anonymization Center (GAC) analyseert de gegevens in uw OMNITRACKER-gebaseerde bedrijfsprocessen zoals het OMNITRACKER IT Service Management Center eenvoudig en veilig.

Flyer | PDF         OMNITRACKER – Vraag hier een demo aan

Onze oplossing voor u

Handmatig op aanvraag of cyclisch geautomatiseerd – de rechten van uw klanten op informatieve zelfbeschikking worden gerespecteerd.

Gegevens anonimiseren in plaats van verwijderen

De OMNITRACKER GDPR Anonymization Center ondersteunt uw concept voor het per geval of cyclisch verwijderen van persoonlijke gegevens uit alle OMNITRACKER velden door de gegevens te anonimiseren. Zo worden inconsistenties in de gegevens vermeden.

Meer informatie

De standaard doet er niet toe

In OMNITRACKER-toepassingen kunnen de processen volgens verschillende normen in kaart worden gebracht. Bijvoorbeeld willekeurig bouwbare categoriebomen of geïntegreerde, configureerbare standaardapplicaties, bijvoorbeeld ISO 31000-gerelateerd risicobeheer, documentbeheer (voor het beheer van het veiligheidsbeleid) of taakbeheer (voor audits). OMNITRACKER Ideeën- & Innovatiemanagement ondersteunt effectief uw suggestiesysteem voor uw medewerkers.

Meer informatie

Naleving van de BAFin-beginselen

Alle toepassingen van OMNITRACKER voldoen aan de GoDB-richtlijnen van het BAFin, bijvoorbeeld het wissen van OMNITRACKER-objecten is enkel mogelijk in overeenstemming met de AVG / GDPR-reglementering, of een langetermijnarchivering van objecten (inhoud, metadata, bijlagen) is mogelijk in PDF/A-formaat. Alle objecten hebben een auditbestendige objectgeschiedenis, een één-op-één identificatiefunctie per object, journaalfunctie, rollen- en rechtensysteem en de leesbaarheid van gegevens door het geïntegreerde full-text zoeken, inclusief analyseerbare bijlagen.

Meer informatie

Moeten uw processen voldoen aan de eisen van het AVG / GDPR?

Uw processen moeten voldoen aan de normeisen, bijvoorbeeld volgens FedRAMP:2014, FDA Chpt. 11, ISO 27001:2013, ISO 20000, ISO 31000, ISO 9001?

Uw processen vereisen naleving van de GoBD-richtlijnen van het BAFin?

Er is een aanvraag voor anonimisering van persoonlijke gegevens naar u verzonden. Uw doel is om het efficiënt en middelenbesparend te verwerken en op een AVG / GDPR-conforme manier. Hiervoor hebt u een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk tool nodig met processtructuren conform de ITIL-standaard: Het OMNITRACKER GDPR Anonymization Center (GAC). GAC biedt u uitgebreide ontwerpmogelijkheden voor het toekennen van toegangs- en verwerkingsrechten en voor procesontwerp. Bovendien beschermt het uw bedrijfsgegevens op een veilige manier.

Contact opnemen        OMNITRACKER – Vraag hier een demo aan