Normen einhalten ISO S 3840x660

Naleving van normen

Voldoe op een gestructureerde manier aan de specificaties van normen

Wilt u uw organisatie succesvol leiden, in overeenstemming met de wet en de normen?

Wilt u de volgende audit doorstaan zonder veel extra moeite?

Wilt u uw risico's minimaliseren door te voldoen aan verschillende normen?

Regelmatig worden nieuwe of herziene normen, standaarden en wetten gepubliceerd waaraan u in uw organisatie moet of wilt voldoen. Ook de bijbehorende audits worden steeds omvangrijker. Vanaf een bepaalde complexiteit van de eisen voor uw organisatie, kunnen de eisen alleen met software efficiënt worden geïmplementeerd en bewezen. Met het OMNITRACKER Governance, Risk en Compliance Center worden synergieën benut door alle eisen in een centrale GRC-oplossing met een uniforme database te beheren.

Onze oplossing voor u

Profiteer van een centrale GRC-oplossing en implementeer alle nieuwe normen, standaarden en voorschriften op een gestructureerde manier in uw organisatie.

Voldoen aan verplichtingen

Afhankelijk van de bedrijfstak zijn diverse normen en ISO-normen verplicht. Wettelijke voorschriften op nationaal en internationaal niveau kunnen worden toegevoegd, evenals zelf opgelegde richtlijnen. Met onze digitale oplossing kunt u aan al uw verplichtingen voldoen. Ons maatwerkteam adviseert u graag over de software-ondersteunde implementatie van alle voor u relevante normen.

Flexibel op elk moment

In OMNITRACKER toepassingen kunnen processen in overeenstemming met de normen in kaart worden gebracht. Zo zijn bijvoorbeeld categoriebomen beschikbaar die naar wens kunnen worden aangemaakt. Geïntegreerde, configureerbare standaardtoepassingen, zoals OMNITRACKER Risk Management, en de GRC-module OMNITRACKER Audit and Compliance Management kunnen eenvoudig worden toegevoegd.

Toekomstbestendig

Zelfs vraagcatalogi van toekomstige eisen kunnen op tijd worden geïmplementeerd. Bij veranderingen in de wetgeving bieden wij u betrouwbaar een passende oplossing om nieuwe voorschriften in uw multistandaardsoftware te integreren.

Multistandaard vermogen

De architectuur van het OMNITRACKER GRC Center is gebaseerd op marktanalyses van toonaangevende, wereldwijd opererende business consulting bedrijven. Daarom kunnen alle relevante ISO-normen en de aanbevelingen van het ITIL®4 framework met de opgenomen modules in aanmerking worden genomen.

Ook vragenlijsten over toekomstige eisen kunnen tijdig worden geïmplementeerd. Bij wijzigingen in de wetgeving bieden wij u op betrouwbare wijze een passende oplossing om nieuwe voorschriften in uw multistandaardsoftware te integreren.

In combinatie met OMNITRACKER ITSM Center, krijgt u een ISO 27000-conform Information Security Management System (ISMS). Met OMNITRACKER beschikt u over een centrale IT-oplossing voor al uw governance, compliance en risk management activiteiten.

Bent u op zoek naar een digitale oplossing voor uw bedrijfsprocessen?

 

Neem contact met ons op.

Een centrale multistandaard oplossing voor alle normen, standaarden en vereisten.

Met het OMNITRACKER Governance, Risk and Compliance Center leidt u uw organisatie (bedrijven, openbare instellingen, NGO's, etc.) succesvol en winstgevend en voldoet u aantoonbaar aan alle noodzakelijke wetten, normen en andere compliance-eisen. Daarbij maakt u gebruik van een centrale multi-standaard oplossing voor het beheer van al uw compliance-, audit-, controle- en risicobeheervereisten. Alle informatie is voor u beschikbaar precies op het moment dat het nodig is voor besluitvorming. Zelfs organisatie- of branchespecifieke regelgeving kan eenvoudig in kaart worden gebracht en worden nageleefd. Het doel van het GRC Center is het winstgevend, transparant en holistisch beheren van uw organisatie, gebaseerd op een geïntegreerde risicobehandeling en het streven naar continue verbetering.

Naleving van alle ISO-normen en ITIL®4-aanbevelingen.

Normen einhalten Audi 740x600

Met OMNITRACKER Audit and Compliance Management bouwt u een intern compliance- en controlesysteem. U creëert een gestructureerd beheer van alle vereisten waaraan uw organisatie moet voldoen en controleert hun naleving in een grote verscheidenheid van audits en controles. Voldoe aan alle vereisten van ISO 19011, ISO 37301 of andere ISO-normen met duidelijke checklists.