ON Banner Solutions

Service management Industry 4.0

Service management voor en met Industry 4.0

U zoekt een grotendeels geautomatiseerd incidentmanagement, bijvoorbeeld voor slimme meters van energieleveranciers?

U hebt een kwaliteitsmanagement nodig, bijvoorbeeld voor software geïnstalleerd in voertuigen of voor de productie van auto-onderdelen?

Wat doet u met onderhoudsrelevante massagegevens van Industry 4.0 processen? De toenemende digitalisering vraagt ook om een herbezinning op de omgang met bedrijfsprocessen. Daarnaast zijn de daarmee gepaard gaande optimalisatie en stroomlijning van processen belangrijke voorwaarden voor een succesvolle Industry 4.0 implementatie. Dit geeft u ook de mogelijkheid om nieuwe business modellen te ontwikkelen en te integreren. Dit betekent echter ook het vinden van een volwassen verwerking van de resulterende procesdata. U moet in staat zijn om indicatoren op elk gewenst moment op te roepen voor het afstellen van de stelschroef “bedrijfsproces optimalisatie”. Het OMNITRACKER IT Service Management Center (ITSM) ondersteunt u perfect in alle zaken.

Onze oplossing voor u

Als basis voor Enterprise Management biedt OMNITRACKER IT Service Management Center 15 geïntegreerde "practices" volgens ITIL®4, gecertificeerd 2020 door SERVIEW.

Geëvalueerde, geautomatiseerde ticketaanmaak

Tickets kunnen automatisch aangemaakt worden op basis van vooraf gedefinieerde criteria en regels. Afhankelijk van het onderwerp wordt de juiste medewerkersgroep geselecteerd en worden vooraf gedefinieerde prioriteiten gesteld. In de OMNITRACKER Dispatch Center worden de monteurs automatisch op de hoogte gebracht of worden hun taken route-geoptimaliseerd gepland.

Meer informatie

Afwijkingen van de standaard zijn ook incidenten

Met het OMNITRACKER Incident Management kunt u alle soorten incidenten afhandelen. Het oorzaakonderzoek wordt uitgevoerd met OMNITRACKER Problem Management en het uitwisselen van apparaten en machines via Change Management. De automatische overdracht van alle noodzakelijke gegevens is volledig redundantievrij van proces naar proces.

Meer informatie

Bevoegde opleiding

Ons trainingscentrum biedt u een zeer efficiënt trainingsprogramma met gecoördineerde modules. Als softwarefabrikant garanderen wij de hoogste kwaliteitsnormen.

Meer informatie

Service management oplossing voor uw Industrie 4.0 toepassingen

Met een centrale service management softwareoplossing zijn er enorme synergie-effecten en potentiële besparingen, vooral wanneer afdelingsoverschrijdende workflows worden vereenvoudigd en geoptimaliseerd. Via interfaces kan deze samenwerking worden uitgebreid naar externe partnerbedrijven en leveranciers. Al met al worden bedrijfsprocessen in uw Industrie 4.0 eenvoudiger te plannen, te controleren en te meten met een centrale Service Mangement oplossing. Hoe meer afdelingen hun processen in een netwerk onderbrengen via een uniforme service management oplossing, hoe sneller de investering is terugverdiend.

Vertrouw op het OMNITRACKER ITSM Center en benut uw potentieel met doelgerichte, automatiseerbare workflows binnen Industrie 4.0.

Bent u op zoek naar een digitale oplossing voor uw bedrijfsprocessen?

 

Neem contact met ons op.

IT Service Management Center door OMNINET

Een zeer efficiënte, schaalbare en krachtige IT-servicemanagementoplossing.

De applicatie is gebaseerd op de huidige ITIL-standaard en ondersteunt u bij het beheren van complexe IT-omgevingen van A tot Z. OMNITRACKER IT Service Management Center biedt “out of the box” zeer effectieve en flexibele servicebeheer processen die u helpen om uw ondersteuningskosten te verlagen en gelijktijdig het volwassenheidsniveau en de efficiëntie van uw serviceorganisatie te verhogen. De applicatie groeit met de eisen die eraan worden gesteld.

Flyer | PDF

Revolutionize your business processes and test OMNITRACKER now.

Get your free demo